Sezamova mladinska mreža in platforma si zastavlja naslednje cilje:
 • organizirati stalne večletne aktivnosti s področja različnih oblik in vsebin neformalnega izobraževanja za mlade,
 • vzpostaviti stalne vendar prilagodljive oblike pomoči pri zaposlovanju in samozaposlovanju mladih,
 • krepiti  in poglabljati že delujočo mrežo felksibilnih oblik otroškega varstva, ki mladim ženskam in moškim omogoča kakovostnejše življenje in večje možnosti v profesionalnem življenju,
 • s svojimi programi krepiti tiste stile življenja mladih, ki zagotavljajo polno in aktivno socialno vključevanje mlade generacije, ki pa hkrati ne pomenijo, da mladi opustijo svobodo, socialno fantazijo, radovednost,  interese  po spreminjanju obstoječega in ne nazadnje kritično mišljenje,
 • v družbenih okoliščinah poglabljajoče družbeno ekonomske krize nuditi  širok nabor najrazličnejših oblike pomoči mladim, ki prihajajo iz ranljivih družbenih skupin in socialno deprivilegiranih družbenih skupnost,
 • krepiti  stalno in neposredno  podpora mladim družinam,
 • aktivnosti, ki favorizirajo in vzpostavljajo pogoje za razmah kulturnih in umetniških praks mladih in za mlade  je predpogoj za krepitev ustvarjalnosti in neodvisnega ter svobodomiselnega duha mlade generacije,
 • krepiti zavest o globoki povezanosti in soodvisnosti vseh generacij,
 • krepiti in širiti prostovoljno delo mladih, posebej pa prostovoljno delo v mladinskem sektorju,
 • s svojimi programi nuditi možnosti sodelovanja mladih na mednarodnem nivoju, posebej pa med mladimi v EU.
 • Promovirati pozitivno starševstvo,
 • Usklajevati poklicne in družinske obveznosti
 • Ustvariti razpoznavno info-točko za starše, otroke in mlade v centru mesta
 • Ustvariti novo/alternativno socialno mrežo za mlade starše, družino
 • Nuditi strokovno pomoč, stalno podporo pri vzgoji otrok, mladih, nuditi nasvete, koristne informacije, izmenjavo informacij in dobrin, izmenjavo idej in dobrih praks
 • Dvigovati kvaliteto življenja družin, otrok, mladih, znova obuditi solidarnost med mladimi in med generacijami
 • Izvajati otroške in mladinske projekte na ulici, v parkih, v soseskah, na pozabljenih otroških igriščih in dvoriščih
 • Izvajati zanimive ustvarjalnice in delavnice z zanimivimi mladimi umetniki, animatorji, mentorji, zabavnimi posamezniki, glasbeniki, znanstveniki,
 • Organizirati neformalno izobraževanje za varuške, animatorke/usposabljanje za sodobno starševstvo
 • Promovirati alternativne rešitve na področju vzgoje in izobraževanja
 • Uvajati nove inovativne programe, ki promovirajo vse tisto, kar ni nujno šolsko ali institucionalno znanje, vse tisto, kar štrli iz povprečja, kar ni nujno omejeno v vsakdan in rutino.
 • Na socialnem področju skušati zagovotivi enake možnosti vsem otrokom in mladim, jih vključevati in jim odpirati nove možnosti

V Sezamu je dovoljeno sanjati, je dovoljeno poizkusiti, eksperimentirati, je dovoljeno odkrivati, dovoljena pa je tudi pravica do napake, ki jo znamo tudi popraviti.

 

Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani. .

Strinjam se z uporabo piškotkov.

EU Cookie Directive Module Information